Лубенська спеціалізована школа № 6

 
Ласкаво просимо на офіційний сайт | Welcome to the official site

Оголошення

Наказом №11-У

від 30.06.2020

зараховано 106 учнів

до 1 класу.

 

 

Головна arrow На допомогу вчителю arrow Методичні рекомендації до проведення Першого уроку «Україна – єдина країна» у 2014-2015н.р.
Методичні рекомендації до проведення Першого уроку «Україна – єдина країна» у 2014-2015н.р. Надрукувати Надіслати електронною поштою
Враховуючи суспільно-політичну ситуацію, яка склалася в нашій країні, все більшої актуальності набуває виховання у школярів почуття патріотизму, відданості справі, зміцнення державності, формування активної громадянської позиції. 
Перший урок нового навчального року на тему «Україна – єдина країна» має стати поштовхом до подальшої роботи з об'єднання учнів, педагогів, батьків довкола спільної цінності – територіальної цілісності держави, згуртованості суспільства, розв'язання проблем шляхом діалогу, пошуку загальнонаціонального консенсусу. Важливо донести до учнів, що наявність у громадян різних поглядів з тих чи інших питань є природним станом розвитку громадянського суспільства. При цьому непорушними є державний суверенітет, незалежність, територіальна цілісність і демократичні засади державного устрою.
Головна мета Першого уроку – формування у школярів національної свідомості, любові до рідної землі та свого народу шляхом вивчення історії держави, її національних і культурних традицій, поваги до Законів України, забезпечення духовної єдності поколінь, бажання працювати задля держави, готовності захищати її.
Завдання Першого уроку:
 ознайомити учнів з основними історичними подіями становлення державності України;
 формувати відчуття приналежності до України, усвідомлення себе українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави та українського народу;
 розвивати готовність служити Батьківщині своєю працею та стати на захист державних інтересів країни;
 виховувати повагу до державних символів, шанобливе ставлення до традицій українців та представників інших національностей, що населяють країну.
При оформленні приміщення рекомендуємо використовувати державну символіку України – Прапор, Герб, Гімн; карти України, Європи, Полтавської області; ілюстрації краєвидів України та рідного краю; елементи народної символіки; портрети видатних українців і відомих людей рідного краю; тексти художніх творів; світлини пам’ятних місць рідного краю.
При підготовці до уроку просимо звернути увагу на соціально-психологічну ситуацію у колективі класу, школи, громади. Педагог має чітко визначити та усвідомити мету уроку, окреслити завдання для її досягнення. Добираючи до уроку відео, фото, цитати тощо, педагоги повинні враховувати можливий вплив на емоційний стан учнів.
Керівники навчальних закладів мають наголосити педагогічним працівникам про їх готовність відповісти на питання, які носять гострий соціально-політичний характер. Рекомендуємо завершити урок рефлексією.
На Перший урок пропонуємо запросити представників місцевого самоврядування, депутатів, діячів культури і науки, активістів громадських організацій.
У ході проведення Першого уроку слід акцентувати увагу на доцільності використання Інтернет-ресурсів, що дає змогу запропонувати учням віртуальні подорожі музеями України та Полтавщини.
Під час підготовки до Першого уроку слід враховувати як індивідуальні, так і вікові особливості учнів.

Початкова школа
Перший урок у початковій школі необхідно побудувати так, щоб орієнтувати дітей на опанування знань про нашу державу, виховання поваги до державних символів, вдумливого і вимогливого аналізу своїх учинків, своєї поведінки та готовності бути гідними громадянами України. Молодші школярі мають знати прапор, гімн, герб України, назву її столиці, інших великих міст, значущі географічні назви (Карпатські гори, Дніпро), пам'ятні місця (Тарасова гора у Каневі, Хортиця, заповідник Асканія-Нова тощо).
Патріотичні почуття дітей молодшого шкільного віку засновуються на їх інтересі до найближчого оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов'язаним з ними. Важливе значення для виховання патріотичних почуттів у школярів має приклад дорослих, оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж починають засвоювати знання.
У процесі організації роботи рекомендуємо надати перевагу діалогічному способу спілкування, виконанню практичних дій, ігровим формам роботи. Гра допомагає дітям краще виразити власні почуття, розв’язати внутрішні конфлікти, опанувати правила та норми поведінки, отримати досвід конструктивної взаємодії, позитивно сприймати навколишніх, що є підґрунтям ціннісного ставлення одне до одного.
У процесі ігрової діяльності у молодших школярів формується орієнтація на загальний зміст людських взаємин і стереотипів поведінки. У подальшому це створює міцний ґрунт для глибоких, усвідомлених громадянсько-патріотичних почуттів, які зміцнюються і поглиблюються з розвитком дитини.
У роботі з учнями молодших класів важливо приділити увагу формуванню моральної чутливості до життєвих ситуацій; усвідомленню школярами єдності населення всіх регіонів.
Діти мають поступово усвідомлювати, що моральний аспект патріотизму полягає: в розвитку національної економіки (це нові робочі місця, заробітна плата працівникам, доходи бюджету, раціональне використання яких робить життя у рідній країні достойним), підтримці національного виробника, економічній, господарській порядності власників підприємств, розвитку меценатства тощо. Щодо цього педагог може використати приклади з історії та сучасного життя країни, нагадати школярам, що 2014 рік є річницею святкування Дня народження Т.Г.Шевченка.

Основна школа
Під час проведення Першого уроку та організації діяльності учнів основної школи радимо розглянути такі питання:
 багатовікова історія творення держави Україна;
 любов до Батьківщини, рідного краю, родини;
 відповідальне ставлення до законів, до державної влади; культури міжетнічних відносин та поваги до інших людей;
 шанування духовних цінностей свого народу, національних та народних символів України.
Під час проведення Першого уроку особливу увагу слід приділити формуванню почуття свободи і гідності, яке є визначальною серед морально-духовних та громадянських цінностей. Слід пам’ятати, що основою національної самосвідомості є національні почуття — комплекс емоцій, які фіксують суб'єктивне ставлення людей до своєї нації, її потреб і норм життя, а також до інших народів. Важливо, щоб сформовані у дитинстві національні почуття, елементи національної свідомості мали моральну спрямованість.
Формування патріотичних почуттів школярів має поєднуватися з вихованням їх у дусі мирного співіснування, а саме:
 у любові і повазі до ближнього, щирості, співпереживанні, привітності, розумінні, вмінні допомагати тим, хто потребує допомоги;
 дотриманні прийнятих у суспільстві моральних норм, протидії злу без виявлення агресивності;
 почутті солідарності та відповідальності стосовно інших.
Перший урок повинен продовжити розвивати в особистості дитини емоційні та поведінкові компоненти, що передбачають вироблення вмінь міркувати, аналізувати, ставити питання, шукати власні відповіді, критично розглядати проблему, робити власні висновки, брати участь у громадському житті.

Старша школа
Під час проведення Першого уроку в старшій школі крім виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції та інших законів України, громадянської активності і відповідальності, бажано звернути увагу на формування здібностей особистості до аналізу зовнішнього та внутрішньополітичного становища, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються в державі і світі, свою роль та місце в цих подіях.
Радимо використати: «Декларацію про державний суверенітет України», «Акт проголошення незалежності України», «Декларацію прав національностей України», «Закон про громадянство України», Конституцію України.
Бажано розкрити сутність окремих статей Конституції України, що визначають цінності української нації: державний суверенітет, незалежність, територіальну цілісність і демократичні засади державного устрою.
Продовжуючи роботу з Конституцією України, варто наголосити, що Основний Закон закріплює невід’ємні права і свободи людини як громадянина, що належать їй від народження та гарантуються державою.
Також важливо звернути увагу учнів на міжнародні нормативно-правові акти, які стосуються захисту прав людини та територіальної цілісності держав.
Доцільно зосередити увагу учнів на тому, що незалежність України – заслуга не лише певних політичних сил і рухів, а, передусім, усього українського народу, справдження мрій багатьох його генерацій.
Порадившись у педагогічному колективі, рекомендуємо, за можливістю, запросити учасника АТО, родину солдата, офіцера, лікаря, які наразі захищають Батьківщину, громадських активістів і волонтерів.


Методичні рекомендації підготувала
методист відділу методики виховання
Романенко А. М.

Ректор В. В. Зелюк

 

Також при підготовці до уроку можна використати добірку матеріалів (відео, аудіо тощо), режим доступу:

http://www.ex.ua/80192980

 

 

 

Авторизація


Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація

Погода


[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color