Футбольна термінологія та її види /Данилейко Людмила

Футбол – найпопулярніша спортивна гра у світі. Звичайно, вона має свою, притаманну тільки їй, лексику. Саме тому темою моєї наукової роботи стала  футбольна термінологія.
У системах різних мов футбольна термінологія в науковому плані викликає великий інтерес. Помітна частина цих термінів – це звичайні слова, лексичні значення яких трансформувалися й стали висловлювати спеціальні поняття футболу. Значна їхня кількість – слова, що були відомі у слов'янських мовах задовго до того, як ця гра з'явилася. Формування футбольної термінології пов'язане зі зверненням до різноманітних сфер діяльності. Власне ці терміни, крім футболу, більше ніде не вживаються. До спеціальної лексики належать такі слова як: хавбек, плеймейкер, форвард, вінгер, лайнсмен, офсайд та ін..
Кожен футбольний термін має своє походження. З цієї точки зору виділяють іншомовні футбольні терміни та українські. Звичайно, найбільша частина термінів мають англійське походження. Це й не дивно, бо Англія – Батьківщина футболу.
Футбольні вирази розділено на дві групи. Першу складають однослівні вирази, другу утворюють словосполучення. Також існують два способи словотворення: морфологічний і неморфологічний. За сферою вживання футбольні терміни можна поділити на чотири типи: 1)професіоналізми; 2)просторічна лексика; 3)загальновживана лексика; 4)фразеологізми.

Отже, футбольна термінологія – невід'ємний структурний компонент системи української мови.

                                       Данилейко Людмила, 10-В