Поняття "ґендер", "ґендерні стереотипи" для громадян / Гурченок Анна

Ґендерні стереотипи – це уявлення в суспільстві про соціальні ролі чоловіків і жінок, їх психологічні та фізіологічні особливості. Саме ЗМІ в сучасному суспільстві відіграють вагому роль у формуванні ґендерної свідомості та закріплюють у громадській думці певні поняття й стереотипи. 

Єдиним джерелом інформації для жителів міста Лубен та району є громадсько-політична газета «Лубенщина». Саме на шпальтах цього друкованого видання висвітлюється громадське, політичне та суспільне життя міста й села. Газета – найпотужніший чинник формування суспільної свідомості. З огляду на значення засобів масової інформації в сучасному суспільстві можна говорити, що саме вони відіграють вагому роль у формуванні ґендерної свідомості й створенні гармонійного суспільства. Саме ЗМІ закріплюють у громадській думці певні поняття й стереотипи.

У масовій свідомості залишаються вельми поширеними ґендерні стереотипи. Бути в суспільстві чоловіком чи жінкою означає не просто мати ті чи інші анатомічні особливості – це означає виконувати ті чи інші запропоновані ґендерні ролі.

Сьогодні питання ґендеру є предметом наукових досліджень багатьох науковців як зарубіжних, так і вітчизняних. Особливу увагу вони зосереджують на визначенні змісту понять «ґендер», «ґендерна політика», «ґендерна рівність», «ґендерні стереотипи».

Поняття «ґендер» у зарубіжній науковій літературі використовується досить давно.Уперше цей термін увів у науковий обіг американський психоаналітик Роберт Столлер (Robert Stoller), який у 1968 р. опублікував монографію «Стать і ґендер», після чого поняття «ґендер» набуло широкого поширення серед науковців.

В енциклопедіях і словниках поняття «ґендер» з’явилося тільки у 2002 році .

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови слово «ґендер» має два визначення: 1) відмінність між чоловіками і жінками за анатомічними ознаками; 2) соціальний розподіл, який часто ґрунтується на статевих відмінностях, але необов’язково збігається з ними.

Ґендерні стереотипи – суспільні уявлення, що найбільш повно втілюють моделі поведінки та набір особистісних характеристик, обумовлених статтю.

Усі існуючі ґендерні стереотипи можна розділити на три групи:

1 –уявлення про поведінкові властивості, що характерні обом статям;

2 – зміст праці чоловіків і жінок;

3 – закріплення сімейних та професійних ролей відповідно до статі.

Поняття «стать» і «ґендер»  не є тотожними. Перший термін використовують для позначення анатомо-фізіологічних особливостей людей, на основі яких людські істоти визначаються як чоловіки або жінки. Другий – для позначення поділу їх соціальних ролей, форм діяльності, відмінності в поведінці та емоційних характеристиках.

На жаль, більшість людей не розрізняють ці поняття.

                                           Гурченок Анна, 10-А клас